WeTrack

WeTrack הוא פתרון המיועד להורים, הרוצים לנטר ולעקוב אחר פעילות ילדיהם

טויוטה
אנדרואיד ואייפון

אפליקציה לניטור ומעקב בזמן אמת אודות ילדכם ע"י קבלת שלל התראות מתוחכמות ומתוזמנות בהתאם ללוח הזמנים של הילד.


  • בוצע אפיון, עיצוב ופיתוח לגרסאות של ANDROID ו-IOS.
  • חיווי בזמן אמת אודות מקומו ומצבו של הילד.
  • הסתכלות בנתונים היסטוריים ע"פ פרמטרים שנלקחו.
  • פוליגון גאוגראפי- ניתן לתחום איזור ולקבוע הגדרות .
  • מהירות- קביעת מהירות וחיווי והתראה במידה והילד על ה על רכב או אוטובוס.
  • מצב טלפון-התראה ברגע של תזוזה של המכשיר.
  • התראה על רף מינימאלי של סוללת המכשיר.