Mobileye B

אפליקציה המיועדת לקבלת מידע, ולהעשרת הנתונים המתקבלים ממכשיר ה-Mobileye אשר מותקן ברכב

טויוטה
אנדרואיד ואייפון

אפליקציה משלימה עבור מובילאיי בעבור משיכת נתונים וסטטיסטיקות של התנהגות נהג בזמן אמת ע"י רכיב הBluetooth - .

  • בוצע פיתוח לגרסאות של ANDROID ו-IOS.
  • נראות נתונים מהיחידה בזמן אמת ללא אגירה.
  • שימוש ע"י ראש המשפחה או קציני רכב.
  • ליווי מובילאיי בקבלת אישורי MFI.