Watteam

אפליקציה המתממשקת לרכיב יעודי המורכב על גבי דוושות האופניים

טויוטה
אנדרואיד ואייפון

אפליקציה המתממשקת לרכיב יעודי המורכב על גבי דוושות האופניים.
מטרתה לבצע מדידות מדוייקות של הפעילות ורמת הכוח המושקע ברכיבה על האופניים.