whatsapp
accessible
close
small text
large_text
invert
info

E

פתרונות בהתאמה אישית

לא הכל אפשר לבנות ממודולים מוכנים. לפעמים צריך לשבור את תקרת הזכוכית ולתכנן מאפס ובהתאמה אישית. בין אם זו תמיכה בחומרה ייעודית, דרישות מיוחדות או מכשיר שמגיע עם מגבלה מסויימת - אנחנו כאן לרשותכם. אנחנו לא פוחדים להכנס מתחת למכסה המנוע ובמידת הצורך, לתכנן ולעשות דברים מאפס בהתאמה אישית.