whatsapp
accessible
close
small text
large_text
invert
info

R

פיתוח למחשבי מיקרו ו-SBC

מחשבי המיני, דוגמת ה-Raspberri PI, Asus tinker board, Odroid ורבים נוספים, הביאו אותם שלל יכולות חדשות. הכרות מקדימה עם היתרונות והחסרונות של המוצרים הנ"ל, תאפשר לנו לסייע לכם בפיתוח המוצר שלכם על גבי הפלטפורמה הנ"ל.