whatsapp
accessible
close
small text
large_text
invert
info

H

Head Unit

מערכת המולטימדיה ברכב כיום, היא אחד הרכיבים החשובים ביותר ברכב. לקוחות רבים אף בוחרים רכב לפי היישומים שמערכת המולטימדיה שברכב מציעה. כחברה מובילה בתחום, פיתחנו לא אחת למערכות אלו ואני מכירים היטב את הרגישויות השונות שקיימות במכשירים אלו.