whatsapp
accessible
close
small text
large_text
invert
info
Chevrolet
Ituran

Chevrolet Complete Care

Chevrolet Complete Care

לקוח: Chevrolet

שם פרויקט: Chevrolet Complete Care

מזמין הפרויקט: Ituran

עבודתיינו בפרויקט: פיתוח אפליקציה

פירוט: אפליקציה המאפשרת ללקוחות שברולט לקבל נתונים אודות הרכב שלהם, כבר משלב ההזמנה (מעקב אחד שלבי הגעת הרכב). האפליקציה מאפשרת ללקוחות קבלת חיווי בזמן אמת אודות מגווון נושאים הקשורים ברכב, כמו גם הנגשה של המידע שעשוי להיות שימושי בעת הצורך, כגון מקרא נוריות חיווי תקלה, תקציר ספר הרכב ומידע רב נוסף אודות התחזוקה של הרכב.

  • תפעול הרכב מרחוק.
  • הזמנת שירותי דרך אונליין.
  • קביעת טיפולים במוסך בקליק.
  • צפייה בספר רכב דיגיטלי.
  • שירותי דרך.
  • חיוג מהיר למוקד 24/7.
  • צפייה בפרטי ביטוח הרכב.

תגיות: aאפליקציות iOS , Aאפליקציות Android , Cעולם הרכב , lאפליקציות מבוססות מיקום ,

עוד פרויקטים מ-Chevrolet