whatsapp
accessible
close
small text
large_text
invert
info
Toyota
Ituran

אפליקציית MyToyota

אפליקציית MyToyota

לקוח: Toyota

שם פרויקט: אפליקציית MyToyota

מזמין הפרויקט: Ituran

עבודתיינו בפרויקט: פיתוח אפליקציה

פירוט: אפליקציה לבעלי טויוטה הנותנת גישה למידע שימושי מגוון, שלל כלים ופעולות עבור תחזוקת ניהול הטיוטה שלכם ועוד מגוון פעולות. האפליקציה יוצרת חוויה אישית, בטחון ואמינות, תוך מתן אפשרות ללקוח לשמור על קשר עם הרכב, גם כשהוא לא נמצא בתוכו.

  • פותח עבור IPHONE, ANDROID ו-שרת
  • מידע שימושי אודות מפרט הרכב כולל לחץ אוויר צמיג, סוג דלק וכו'..
  • גישה עבור ספר רכב מלא לצרכן
  • הזמנת תור לטיפול במוסך מורשה ברחבי הארץ
  • איתורדרכים והדרכה בעת תאונה
  • חסכון בזמן יקר ומשאבים מצד הצרכן
  • יצירת קשר וניווט למרכזי שירות ואולמות תצוגה
  • הסבר והנחיות כולל סרטוני הדרכה במקרה של תקלות בנוריות חיווי
  • חיוג מהיר למוקד

תגיות: aאפליקציות iOS , Aאפליקציות Android , Cעולם הרכב , lאפליקציות מבוססות מיקום ,

ios android

עוד פרויקטים מ-Toyota