whatsapp
accessible
close
small text
large_text
invert
info
אור ירוק

אפליקצית אור ירוק

אפליקצית אור ירוק

לקוח: אור ירוק

שם פרויקט: אפליקצית אור ירוק

עבודתיינו בפרויקט: פיתוח אפליקציה

פירוט: אפליקציה חברתית בשיתוף פעולה עם עמותה למאבק בתאונות דרכים בישראל, המלווה ומשדרגת משמעותית את איכות הנהיגה של הנהג החדש. הפתרון בא לתת מענה לדרישה בחוק על פיה נהגים חדשים חייבים בליווי מבוגר.

  • פותח עבור IPHONE, ANDROID ו-שרת
  • ניטור ומעקב שעות ליווי הנהג החדש בהתאם לחוק
  • בנק מידע עבור נהגים חדשים לאחר הזנת משוב והערות.
  • קבלת טיפים בלייב לשיפור יכולות הנהיגה של הנהג החדש
  • קבלת הערות באופן ידני/אוטומטי בעזרת זיהוי מיקום ומהירות הרכב
  • רישום הערות בנוגע לאיכות הנהיגה

תגיות: aאפליקציות iOS , Aאפליקציות Android , Cעולם הרכב , lאפליקציות מבוססות מיקום ,

ios android