whatsapp
accessible
close
small text
large_text
invert
info
Wefleet

אפליקצית WeFleet

אפליקצית WeFleet

לקוח: Wefleet

שם פרויקט: אפליקצית WeFleet

עבודתיינו בפרויקט: פיתוח אפליקציה

פירוט: חושבים בגדול על הפרטים הקטנים. מערכת לניהול סוכנים וציי רכב ללא צורך בהתקנה מורכבת, ניתנת להתקנה פשוטה וידידותית במכשיר המובייל.

  • ניהול משימות סוכניי ציי רכב.
  • שעון נוכחות מבוסס מיקום.
  • שליחת הודעות בין סוכנים.
  • מאפשר לבעל העסק להיות "סוכן" ולנהל בעצמו את שאר הסוכנים.
  • מתורגם ל6 שפות ביניהם אנגלית עברית ערבית ואמהרית.
  • המוצר פרי פיתוחינו מאפס, המאפשר בפשטות אינטגרציה לכל דרישה.
  • פותח עבור IPHONE, ANDROID ,WINDOWS MOBILE/CE.

תגיות: aאפליקציות iOS , Aאפליקציות Android , Cעולם הרכב , lאפליקציות מבוססות מיקום ,

ios