whatsapp
accessible
close
small text
large_text
invert
info
שיכון ובינוי - סולל בונה

מערכת ניהול מכרזים פנים ארגונית

מערכת ניהול מכרזים פנים ארגונית

לקוח: שיכון ובינוי - סולל בונה

שם פרויקט: מערכת ניהול מכרזים פנים ארגונית

עבודתיינו בפרויקט: אפיון עיצוב ובניית מערכת WEB פנים-ארגונית

פירוט: מערכת ניהול מכרזים אשר בהתאמר אישית לצרכי הלקוח. המערכת מרכזת את כל בעלי הסמכות בארגון ומציגה להם תמונת מצב עם כלים תומכי החלטה, מסמכי המכרז, תאריכי המפתח וההמלצות. כל זאת ללא צורך בישיבות מרובות משתתפים.

תגיות: iפיתוחי Web וצד שרת ,