whatsapp
accessible
close
small text
large_text
invert
info
הזעקה האחרונה

הזעקה האחרונה - אפליקציית ניטור ללקוחות

הזעקה האחרונה - אפליקציית ניטור ללקוחות

לקוח: הזעקה האחרונה

שם פרויקט: הזעקה האחרונה - אפליקציית ניטור ללקוחות

עבודתיינו בפרויקט: אפיון, עיצוב ופיתוח אפליקציה ושרת תומך

פירוט: אפליקציה למיגון ואיתור כלי הרכב שלך באמצעות ניטור ועקב מרחוק בזמן אמת. מאפשרת מעקב אחר תנועת כלי הרכב של הצרכן במקרים של גניבה, נסיונות גרירה ועוד...

  • אזעקה שקטה ישירות לנייד.
  • מיקום הכלים זמן אמת על המפה באפליקציה.
  • קבלת התראות תפעוליות.
  • פותח עבור IPHONE, ANDROID ו-שרת לניהול התראות.

תגיות: aאפליקציות iOS , Aאפליקציות Android , Cעולם הרכב , Dעיצוב UI & UX , lאפליקציות מבוססות מיקום ,

ios android