whatsapp
accessible
close
small text
large_text
invert
info
בית קל

תריסים חשמליים

תריסים חשמליים

לקוח: בית קל

שם פרויקט: תריסים חשמליים

עבודתיינו בפרויקט: פיתוח אפליקציה

פירוט: מוצרי ביתקל מספקים פתרונות הצללה המשלבים מערכת אוטומטית נשלטת מרחוק בעזרת אפליקצית אנדרואיד וטכנולוגיות BLE בלוטות' מתקדמות בתריסי הזזה

תגיות: aאפליקציות iOS , Aאפליקציות Android , bאפליקציות BLE ,