whatsapp
accessible
close
small text
large_text
invert
info
בית חולים שיבא - תל השומר

Hand Function

Hand Function

לקוח: בית חולים שיבא - תל השומר

שם פרויקט: Hand Function

עבודתיינו בפרויקט: עיצוב ופיתוח אפליקציה

פירוט: האפליקציה כוללת 5 מבחנים המעריכים תנועות ידיים. הניחו אצבע מסומנת על נקודת ההתחלה ועשו תנועה על פי המתאר המוצג בסוף התנועה הרימו והציבו מחדש את האצבע בנקודת ההתחלה. הקו האדום מסמן את הזמן שנותר לכם שימו לב למעבר מאצבע לאצבע. זמן בדיקה 10 שניות. תנועת האצבעות תיעשה על ידי נגיעה במסך.

תגיות: aאפליקציות iOS , Aאפליקציות Android , Dעיצוב UI & UX ,

android