whatsapp
accessible
close
small text
large_text
invert
info

דיאגנוסטיקה - אפליקציה מקצועית לבדיקת הסמארטפון

דיאגנוסטיקה - אפליקציה מקצועית לבדיקת הסמארטפון

שם פרויקט: דיאגנוסטיקה - אפליקציה מקצועית לבדיקת הסמארטפון

עבודתיינו בפרויקט: אפיון, מחקר, עיצוב ופיתוח

פירוט: אפליקציה מקצועית המאפשרת להפעיל על המכשיר סדרת בדיקות ולבדוק רכיבים שונים, עומסים, בדיקות חומרה ותקשורת. האפליקציה מיועדת לקהל מקצועי ומאפשרת לבצע את הבדיקות אחת-אחת או את כולם ברצף ולקבל סיכום מסודר.

תגיות: Aאפליקציות Android , Dעיצוב UI & UX ,